Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

casanovared
16:30
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
casanovared
16:25
5780 3ce3
casanovared
16:24
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
casanovared
16:22

November 05 2018

casanovared
20:14
casanovared
11:19
9224 4c63
Reposted frompastelowe pastelowe viaeredvareth eredvareth
casanovared
07:39
8849 ad2d
casanovared
07:32
07:31
2695 f44d
casanovared
07:29
casanovared
07:29
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 04 2018

16:02
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamalaami malaami
casanovared
16:00
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
casanovared
16:00
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viamalaami malaami
casanovared
15:56
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaaksamitt aksamitt
casanovared
15:55
0321 f110
Reposted fromtheolicious theolicious viaszydera szydera
casanovared
15:55
9093 7f4e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
casanovared
15:52
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viadrainaway drainaway
15:51
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vianergo nergo
casanovared
08:36
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl