Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

casanovared
13:35
3009 fc5a 500
Reposted fromlost-in-space lost-in-space vianatory natory
casanovared
13:33
6838 2958 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 31 2018

casanovared
14:40
3743 6098
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
casanovared
14:32
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianatory natory

June 26 2018

casanovared
10:13
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
casanovared
10:11

June 23 2018

casanovared
19:16
0970 56b1
casanovared
19:14
0534 5121 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
casanovared
19:13
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaidosk8 idosk8

June 22 2018

17:40
6288 4472
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianieobecnosc nieobecnosc
casanovared
17:35
6932 a367
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viarosalie rosalie
casanovared
17:33
7504 63b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaskrzacik skrzacik

June 05 2018

casanovared
15:30
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
casanovared
15:27
Nie mów mi: "będzie dobrze", kiedy ja wiem, że nie będzie. Jak ja nie lubię, kiedy jestem w rozsypce, mój świat się rozpierdziela na drobne kawałeczki, a ktoś wyskakuje, że będzie dobrze. Fakt, kiedyś na pewno będzie, ale nie teraz. Teraz to ja mam ochotę poużalać się nad sobą, poprzeklinać, mam ochotę rzucić talerzem o ścianę. I krzyczeć, że mi źle. I pozwól mi na to, nie wyskakuj z farmazonami, że za chwilę mi ulży. Bo nie ulży. Bo potrzebuję czasu, bo muszę się wybeczeć, wyżalić, muszę w sobie przerobić ból. A potem się podniosę. (...) Bo jak to mówią, są takie dni, że kurwa mać to za mało.
— Gabriela Gargaś - "Minione chwile"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
casanovared
15:10
5896 7054
Reposted fromTLC2 TLC2
casanovared
15:10
5897 a7b5
Reposted fromTLC2 TLC2
casanovared
08:22
5299 24c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel

June 01 2018

casanovared
19:14

May 30 2018

casanovared
15:46
casanovared
14:30
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl