Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

casanovared
21:26

W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć. 

— Radek Kolago
Reposted fromgdybam gdybam viatellmemore-lies tellmemore-lies
casanovared
21:23
casanovared
21:19
2532 ef66
casanovared
21:18
casanovared
19:23
casanovared
19:19
- Idę wziąć prysznic.
- Dobrze.
- Ty idziesz razem ze mną.
- Lepiej.
— Iron Man 3
casanovared
19:18
6181 6f76
Reposted fromsarazation sarazation viamatuss matuss
19:18
7378 7a16 500
casanovared
13:01
7122 4417 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny

March 27 2017

casanovared
17:31
6253 686b
Reposted frombelleza belleza vianowaczi nowaczi
casanovared
17:28
4348 9d64
casanovared
17:27
Reposted fromfx00 fx00

March 24 2017

casanovared
22:02
0385 f18f
Reposted fromPoranny Poranny vianewlifeloading newlifeloading

March 22 2017

casanovared
22:41
0299 d562
23 lipca - Dzień Włóczykija
Reposted fromfelicka felicka viamonapaprotka monapaprotka
05:16
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastraycat straycat

March 20 2017

casanovared
07:44
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viatouchthesky touchthesky
casanovared
07:38
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka

March 19 2017

15:09
casanovared
12:13
7445 4bff 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viablackiris blackiris
casanovared
11:40
2206 112e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl