Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

casanovared
06:53
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viahope hope

May 24 2017

casanovared
06:42
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.

May 21 2017

10:03
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viaLuukka Luukka
casanovared
10:03
2221 bd83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viametanoiaa metanoiaa
casanovared
10:03
1590 b855
casanovared
09:53
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viaczekoladowysen czekoladowysen

May 11 2017

casanovared
18:11

May 08 2017

casanovared
05:16
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viablackheartgirl blackheartgirl
casanovared
05:16

May 01 2017

casanovared
09:01
7434 b8ab
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viascorpix scorpix

April 30 2017

casanovared
17:34
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadualistycznie dualistycznie

April 26 2017

04:33
2953 3d43
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon
casanovared
04:33
4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew viainspirations inspirations

April 25 2017

casanovared
15:55
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Reposted fromenchantement enchantement viachceuciec chceuciec

April 22 2017

casanovared
09:17
0501 51df 500
B.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax via10pln 10pln

April 20 2017

casanovared
10:48
Cats are King
Reposted fromfalconwing falconwing viabeltane beltane
10:47
0323 f7a9

April 19 2017

18:49
casanovared
18:45
2434 8487
casanovared
18:19
4423 c240
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl