Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

casanovared
12:38
casanovared
12:36

Jeżeli już jestem aniołem, to mam na imię Lucyfer.

— Reycio
Reposted fromreycio reycio viaazazel azazel
casanovared
12:35
casanovared
12:34
9680 2664

January 15 2018

casanovared
11:56
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viamrsquiet mrsquiet
casanovared
11:54
9163 15be 500
casanovared
11:53
8154 1619
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viadeparter departer

January 04 2018

casanovared
06:52
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viaazazel azazel
casanovared
06:51
2683 7ffb
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaIzzy721 Izzy721
casanovared
06:51
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaIzzy721 Izzy721

December 31 2017

casanovared
07:24
Reposted fromFlau Flau viaIMS IMS

December 29 2017

casanovared
19:23
- I jest jeszcze jedna rzecz, którą ci przysięgałem, żeby cię przekonać do małżeństwa. Decydująca, moim zdaniem. Ty powiedz. -  Amos obiecał, że nie będzie dnia, w którym bym się nie śmiała.
— Amos Oz do swojej żony Nily, ''Amos Oz o miłości: Obiecałem żonie, że nie będzie dnia, w którym by się nie śmiała'', Wysokie Obcasy, 23.12.17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
casanovared
19:22
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL vianewlifeloading newlifeloading

December 28 2017

casanovared
07:05
9337 b6c3 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaFuel Fuel
casanovared
07:02
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
casanovared
07:01
casanovared
06:59

Wolność polega na tym, że przed nikim i z niczego nie muszę się tłumaczyć.

— Karl Lagerfeld
Reposted fromMissMurder MissMurder viaannanobody annanobody

December 22 2017

casanovared
08:50
5926 7363 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaBenitawa Benitawa
casanovared
08:28

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

December 21 2017

casanovared
12:42
7391 d9ed
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl