Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

12:21
12:21
3657 fcfe 500
Reposted fromSaturnine Saturnine vianewlifeloading newlifeloading
casanovared
12:19
3198 044b
Reposted fromgosq gosq vialadypsychosexy ladypsychosexy
casanovared
12:16
7100 9db9 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
casanovared
12:16
casanovared
12:16
casanovared
12:14
6438 d645
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaolakocie olakocie
12:14
0590 8852 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
12:14
0614 23b0
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy

November 13 2017

09:12
6913 8dc0

November 09 2017

casanovared
12:16
7170 002c 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viainto-black into-black

November 08 2017

06:12
8675 f988
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viamodalna modalna

November 07 2017

05:30
4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

November 06 2017

casanovared
09:45
- Nie. Jakoś nie mam przekonania do poezji, do tych wszystkich romantycznych uniesień i metafor. Piękne słowa tylko ukrywają rzeczywistość.
- Piękne słowa są potrzebne dla wyrażenia piękna.
- Piękno, przyjacielu, wyraża się samo - odrzekła Bella, przechylając książkę tak, by padło na nią światło z okna.
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
casanovared
09:40
7447 b8b4 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viapampam pampam
casanovared
09:40
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viapampam pampam

October 31 2017

casanovared
14:16
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:14
2634 f6d3 500
casanovared
14:11
2658 1a46
Reposted fromprblms prblms vianieobecnosc nieobecnosc
casanovared
13:45
Spotkanie dwóch osób jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych: jeśli jest jakaś reakcja, obie są transformowane.
— CARL JUNG
Reposted fromavooid avooid viamrs-cosmos mrs-cosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl