Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

casanovared
05:18
3217 a357
Reposted fromiamstrong iamstrong viamielle mielle

June 13 2017

casanovared
21:01
4261 6118
casanovared
21:00
7954 c070
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viancmsp ncmsp
casanovared
20:47
2097 81df
casanovared
07:58
07:45
1677 7abc

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaMigotliwa Migotliwa
casanovared
07:44
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
casanovared
07:42
07:24
8887 bf48
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazupson zupson
casanovared
07:23

June 11 2017

casanovared
10:27

"Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał."


Reposted fromlivhanna livhanna viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:27
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:17
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:17
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:16
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:15
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:15

Tak trudno jest zebrać się w sobie. Powiedzieć "dam radę" i dać. Zawalczyć. Utrzymać motywację. Nie patrzeć wstecz. Nie przejmować się zdaniem innych. Dążyć do celu. Wciąż zaparcie iść do przodu. Nie odpuszczać, gdy pojawi się błahy problem. Nie wylewać łez. Nie czekać na czyjąś pomocną dłoń. Tak trudno jest pokonać w sobie tę blokadę, która nie pozwala na więcej i przez którą tak wiele tracimy. Tak trudno jest wygrywać, kiedy nie ma się chęci na walkę, kiedy wszystko to, co dotychczas było siłą, utraciło się na zawsze.

— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:14
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:14
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viafreedomlover freedomlover
casanovared
10:14
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viafreedomlover freedomlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl