Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

casanovared
12:29
9296 f66f
Reposted fromursa-major ursa-major viabanshe banshe
casanovared
12:19
casanovared
12:19
casanovared
12:18

August 07 2017

casanovared
07:06
6915 8652
casanovared
07:03
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viachcialambyc chcialambyc
casanovared
07:03
casanovared
06:59
casanovared
06:58
5680 105b 500
Reposted fromikari ikari

July 31 2017

casanovared
21:12
3791 577c

July 30 2017

casanovared
09:15
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viapampam pampam
casanovared
09:15
8272 9180 500
Reposted fromOFFka OFFka vianewlifeloading newlifeloading
casanovared
09:11
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek

July 29 2017

21:07
9967 4262 500

melisica:

Love

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawakened awakened
casanovared
21:07
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viathefirstdrop thefirstdrop
casanovared
21:06
Położyłam się, nie chciałam czytać, ale pewno źle zrobiłam, bo nie mogłam zasnąć i znów się zaczęło to, co zawsze o tej porze; przestaje się nad sobą panować, różne okropieństwa wyłażą z kątów i wydają się realne, wszystko to, co się myśli, nagle wydaje się pewne i prawdziwe i nie można się od tego odczepić (...).
— Julio Cortázar "Opowiadania. Tom 2"
casanovared
21:05
casanovared
21:05
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaawakened awakened
casanovared
21:04
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq via13-days 13-days
casanovared
21:04
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl