Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

casanovared
21:04
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaawakened awakened

July 14 2017

casanovared
14:43
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.

July 11 2017

casanovared
14:21
5891 a098
Reposted fromafisz afisz viaraZe raZe

July 10 2017

casanovared
19:58
Kochasz go, to oczywiste. Nigdy nikomu tak szybko nie wybaczałaś, ba, ty w ogóle tego nie robiłaś. Nie miękłaś tak szybko, byłaś surowsza, miałaś w sobie więcej nienawiści. Nie pozwalałaś na tak wiele i szybciej sobie odpuszczałaś. Nigdy nie walczyłaś o drugiego człowieka z taką zawziętością. Nie zależało ci jeszcze nigdy tak bardzo. Nie myślałaś przyszłościowo, a teraz jedyne, o czym marzysz to to, by mieć go zawsze obok siebie. Nigdy wcześniej nie kochałaś, wiesz? Nikomu nie udało się doprowadzić cię do takiego stanu miłości. Nikt nie starał się zanadto. Jeszcze rok temu nie pomyślałabyś, że ktoś może wpłynąć na ciebie uśmiechem, spojrzeniem, dotykiem. Nie sądziłaś, że możesz być tak ważna. Nie spodziewałaś się, że ktoś będzie potrafił pokochać cię tak bardzo.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromiloveyou iloveyou viadifferent-love different-love
19:57
6232 5dd8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
casanovared
19:57
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viaeloiseisme eloiseisme
casanovared
19:46
Azylem rozczarowanych jest wyobraźnia. Póki nic nie jest pewne, paradoksalnie wiem, na czym stoję - natomiast gdy tylko coś zaczyna się materializować, wpadam w panikę; bo oto nagle muszę zmierzyć się z czymś, z czym nigdy nie miałam do czynienia, i w efekcie narasta we mnie niepokój i chęć ucieczki.
Reposted fromolakocie olakocie viashitsuri shitsuri

July 09 2017

casanovared
18:20
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir "Imperium Ognia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
11:11
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacelukrecja celukrecja

July 08 2017

casanovared
08:50
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viafuckingspecial fuckingspecial
08:50

June 30 2017

casanovared
14:33

June 22 2017

casanovared
08:47
9306 aed1 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io

June 20 2017

06:45
7305 b5b4
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaPoranny Poranny
casanovared
06:41
1350 614f
Reposted fromnfading nfading viaJamesEvans JamesEvans

June 18 2017

casanovared
09:17
4452 14df
Reposted fromJamalus Jamalus viatysiace-mysli tysiace-mysli
casanovared
09:17
0403 3928
Reposted fromniewychowana niewychowana viahormeza hormeza
casanovared
09:16
7802 4685
Reposted fromkarant karant viahormeza hormeza
casanovared
09:16
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
casanovared
09:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl