Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

casanovared
10:28
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaRozaa Rozaa
casanovared
09:25
Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
casanovared
08:13
Chodzi mi o to, że możesz być, kim tylko zechcesz. Żadne pragnienie nie jest złe, dopóki jesteś wobec siebie szczera. Możesz nawet się zmienić, jeśli dojdziesz do wniosku, że to, czego chciałaś, nie czyni cię szczęśliwą. Nie ma żadnych granic.
— Megan Brothers – Dziwna i taki jeden
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
casanovared
08:12
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viaemotionalanorexic emotionalanorexic
casanovared
08:07
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viaemotionalanorexic emotionalanorexic
casanovared
07:25
9295 f840 500
Osho "Zdrowie emocjonalne"
Reposted fromlakonika lakonika viaMigotliwa Migotliwa
07:24
9413 cf6b 500

September 08 2017

casanovared
12:01
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
casanovared
11:55
7724 c09b 500
Reposted fromkurorori kurorori viapamieciodlegle pamieciodlegle

September 07 2017

casanovared
07:50

Ze słów można uczynić pistolet. Morderstwo pierwszego stopnia, nieodnotowane w żadnej policyjnej kronice.

— Kaja Kowalewska / Play listy, czyli..
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaThe1995 The1995
casanovared
06:47
5828 425f
Reposted fromkotowate kotowate viaHanoi Hanoi

September 06 2017

06:27
5655 a459
Reposted fromdivi divi

September 05 2017

casanovared
07:18
casanovared
07:18

August 25 2017

casanovared
14:26

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamyszkaminnie myszkaminnie

August 21 2017

casanovared
09:53
casanovared
09:19
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachowchow chowchow

August 17 2017

casanovared
07:10
casanovared
06:59
9296 f66f
Reposted fromursa-major ursa-major vialittlemouse littlemouse

August 16 2017

casanovared
21:06
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl