Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

17:50
casanovared
16:53
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viaBalsamistka Balsamistka

October 27 2018

casanovared
20:22
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeredvareth eredvareth
casanovared
20:17
8922 7c50
casanovared
20:14
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viaeredvareth eredvareth
casanovared
20:13
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaeredvareth eredvareth

October 19 2018

casanovared
17:40
1257 34e3
Reposted fromsoftboi softboi viaazazel azazel
casanovared
17:36
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A Redmerski, "Na krawędzi zawsze"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
casanovared
17:25
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeredvareth eredvareth
casanovared
17:24
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagive--me--love give--me--love

October 18 2018

casanovared
16:19

"Żebyście zawsze podążali za marzeniami. Droga do nich nigdy nie jest łatwa i czasem zajmuje całe lata. Są na niej przeszkody do pokonania i krytycy do zignorowania. Są chwile zwątpienia i momenty niepewności. Ale w końcu do nich dotrzecie. A gdy w końcu dotkniecie swoich marzeń, To niezależnie od tego, ile będziecie mieli lat i dokąd zaprowadziło Was życie, Trzymajcie się ich kurczowo — upajajcie się uczuciem osiągniętego celu — i nigdy ich nie porzucajcie.

Nigdy."

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamadadream madadream

September 22 2018

casanovared
14:10
Musisz uwierzyć w siebie jeśli chcesz żyć tak jak sobie wymarzyłeś. Nie wystarczy marzyć. I nawet jeśli zdarzy się kryzys tej wiary w siebie, jeśli zwątpisz, to za każdym razem wracaj w tamto miejsce, w  miejsce, w którym stwierdziłeś, że uda ci się, że będziesz próbował aż do skutku. Musisz być pewny siebie i tego, czego chcesz od życia. Życie ma wszystko czego pragniesz, wystarczy wyciągnąć po to ręce. I trzymać je przez chwilę w górze. Może chwilę, może kilka lat, ale uparcie je trzymać.
casanovared
14:07
casanovared
14:06
7102 7aa6 500
casanovared
14:06
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
casanovared
14:06
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
casanovared
14:05
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
casanovared
14:04
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella

September 17 2018

casanovared
09:34
4432 0575 500
Reposted fromcorvax corvax vianatory natory
casanovared
09:33
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianatory natory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl