Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

casanovared
16:00
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viamalaami malaami
casanovared
15:56
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaaksamitt aksamitt
casanovared
15:55
0321 f110
Reposted fromtheolicious theolicious viaszydera szydera
casanovared
15:55
9093 7f4e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
casanovared
15:52
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viadrainaway drainaway
15:51
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vianergo nergo
casanovared
08:36
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaeredvareth eredvareth
casanovared
08:36
casanovared
08:27
6537 7050
casanovared
08:25
5533 5701 500
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel

October 30 2018

casanovared
17:51
17:50
casanovared
16:53
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viaBalsamistka Balsamistka

October 27 2018

casanovared
20:22
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeredvareth eredvareth
casanovared
20:17
8922 7c50
casanovared
20:14
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viaeredvareth eredvareth
casanovared
20:13
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaeredvareth eredvareth

October 19 2018

casanovared
17:40
1257 34e3
Reposted fromsoftboi softboi viaazazel azazel
casanovared
17:36
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A Redmerski, "Na krawędzi zawsze"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
casanovared
17:25
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl